LegalLegal

ADVERTÈNCIA LEGAL
Dades registrals i generals
GRIVET VETERINARI SERVICES (en endavant, “GRIVET”) és una marca comercial enregistrada al registre de patents i marques amb el Nº 3.509.404, propietat de Hospital Zoològic Badalona SL, empresa legalment enregistrada en el Registre Mercantil de Barcelona al Tomo 27985, Full 126704, Inscripció 1ª, amb C.I.F nº B60718004. Les dades de contacte són les següents: Domicili: Carrer de la conquista, nº 74, CP 08912 Badalona; Telèfon: 933 885354; Correu Electrònic: veterinari@zbv.cat.

Objecte i contingut de la web
Aquesta web té caràcter merament informatiu. La informació que s’hi inclou, en qualsevol dels seus apartats, no constitueix, en cap cas, un mitjà d’assessorament i el seu ús és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En cap cas GRIVET serà responsable dels errors o omissions que pugui haver-hi a la informació facilitada, ni de l’ aplicació o ús concret que se’n faci.

GRIVET es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, aquesta Advertència Legal general i qualsevol advertència legal específica, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicable a aquesta web.

Propietat Intel·lectual
GRIVET fa reserva de tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la pàgina web com dels diferents apartats que figuren en la mateixa.

Protecció de Dades
GRIVET es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades personals creat sota la nostra responsabilitat les dades que poguéssiu facilitar-nos voluntàriament (per exemple mitjançant un correu electrònic o els formularis que teniu a la vostra disposició en aquesta web) amb la finalitat de poder gestionar les vostres peticions i/o consultes. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit (acompanyat d’una còpia d’un document oficial que us identifiqui) a Grivet Veterinary Services, carrer de la Conquista, 74, Badalona 08912, o enviant un correu electrònic a veterinari@zbv.cat indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: “Advertència legal”.

GRIVET es compromet a complir amb l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliteu, a tractar-les de manera confidencial i a guardar-les adoptant les mesures que siguin necessàries per evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte, en tot moment, l’estat de la tecnologia.

A la nostra pàgina web no hi trobareu hipervincles que permetin la comunicació de les vostres dades a altres pàgines web. A més, les vostres dades no seran segmentades ni tampoc fem ús de mètodes invisibles de tractament de dades personals.

És possible que la nostra pàgina web contingui formularis en què se us demanin les vostres dades per a finalitats concretes. En aquests supòsits s’estarà a les condicions específiques aplicables en cada cas.

Xarxes socials
Us fem avinents que estem presents a les Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi d’aquelles persones que es facin seguidores de les pàgines oficials de GRIVET a les xarxes socials (i/o efectuïn qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials), es regirà per aquest apartat així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, que l’usuari de les Xarxes Socials ja haurà acceptat. GRIVET tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social que correspongui, informar-vos sobre activitats, productes o serveis de GRIVET o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

Enllaços
En clicar qualsevol dels enllaços (o hiperenllaços) que poden aparèixer en la nostra web, accepteu fer-ho a tall informatiu i reconeixeu que GRIVET no exerceix control de cap mena sobre els mateixos, ni respon del contingut de la informació a la que accediu.

Llei aplicable
Aquest Advertència Legal es regeix per la normativa estatal aplicable.ADVERTÈNCIA LEGAL

Dades registrals i generals
GRIVET VETERINARI SERVICES (en endavant, “GRIVET”) és una marca comercial enregistrada al registre de patents i marques amb el Nº 3.509.404, propietat de Hospital Zoològic Badalona SL, empresa legalment enregistrada en el Registre Mercantil de Barcelona al Tomo 27985, Full 126704, Inscripció 1ª, amb C.I.F nº B60718004. Les dades de contacte són les següents: Domicili: Carrer de la conquista, nº 74, CP 08912 Badalona; Telèfon: 933 885354; Correu Electrònic: veterinari@zbv.cat.

Objecte i contingut de la web
Aquesta web té caràcter merament informatiu. La informació que s’hi inclou, en qualsevol dels seus apartats, no constitueix, en cap cas, un mitjà d’assessorament i el seu ús és responsabilitat exclusiva de l’usuari.

En cap cas GRIVET serà responsable dels errors o omissions que pugui haver-hi a la informació facilitada, ni de l’ aplicació o ús concret que se’n faci.

GRIVET es reserva el dret a modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la web, aquesta Advertència Legal general i qualsevol advertència legal específica, així com les condicions d’ús o la política de privacitat que puguin resultar aplicable a aquesta web.

Propietat Intel·lectual
GRIVET fa reserva de tots els drets sobre els continguts -textuals i gràfics- tant de la pàgina web com dels diferents apartats que figuren en la mateixa.

Protecció de Dades
GRIVET es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades personals creat sota la nostra responsabilitat les dades que poguéssiu facilitar-nos voluntàriament (per exemple mitjançant un correu electrònic o els formularis que teniu a la vostra disposició en aquesta web) amb la finalitat de poder gestionar les vostres peticions i/o consultes. Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant un escrit (acompanyat d’una còpia d’un document oficial que us identifiqui) a Grivet Veterinary Services, carrer de la Conquista, 74, Badalona 08912, o enviant un correu electrònic a veterinari@zbv.cat indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: “Advertència legal”.

GRIVET es compromet a complir amb l’obligació de secret de les dades de caràcter personal que ens faciliteu, a tractar-les de manera confidencial i a guardar-les adoptant les mesures que siguin necessàries per evitar-ne la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, tenint en compte, en tot moment, l’estat de la tecnologia.

A la nostra pàgina web no hi trobareu hipervincles que permetin la comunicació de les vostres dades a altres pàgines web. A més, les vostres dades no seran segmentades ni tampoc fem ús de mètodes invisibles de tractament de dades personals.
És possible que la nostra pàgina web contingui formularis en què se us demanin les vostres dades per a finalitats concretes. En aquests supòsits s’estarà a les condicions específiques aplicables en cada cas.

Xarxes socials
Us fem avinents que estem presents a les Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi d’aquelles persones que es facin seguidores de les pàgines oficials de GRIVET a les xarxes socials (i/o efectuïn qualsevol vincle o acció de connexió a través de les Xarxes Socials), es regirà per aquest apartat així com per aquelles Condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, que l’usuari de les Xarxes Socials ja haurà acceptat. GRIVET tractarà les vostres dades amb les finalitats d’administrar correctament la vostra presència a la xarxa social que correspongui, informar-vos sobre activitats, productes o serveis de GRIVET o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

Enllaços
En clicar qualsevol dels enllaços (o hiperenllaços) que poden aparèixer en la nostra web, accepteu fer-ho a tall informatiu i reconeixeu que GRIVET no exerceix control de cap mena sobre els mateixos, ni respon del contingut de la informació a la que accediu.

Llei aplicable
Aquest Advertència Legal es regeix per la normativa estatal aplicable.

Translate »